Εσωκλείω χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/φοιτήτριες των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, οι οποίοι/ες θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουν μαθήματα/εργαστήρια στα οποία απαιτείται η φυσική τους παρουσία, ότι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.

Είναι επιτακτική ανάγκη να μας επιτρέψετε άμεσα τη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) με φυσική παρουσία των φοιτητών.

Οι φοιτητές των ΙΣΤΕ έχουν παρόμοιες εκπαιδευτικές ανάγκες με αυτές των φοιτητών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας. Δεν μπορούν να υπάρχουν φοιτητές δύο ταχυτήτων.

Τα εργαστηριακά μαθήματα αποτελούν ένα μικρό ποσοστό των συνολικών μαθημάτων και διεξάγονται σε εργαστήρια με μικρό αριθμό φοιτητών.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων με φυσική παρουσία των φοιτητών θα γίνει με την αυστηρή τήρηση όλων των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας και προφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Ζητούμε για όσες ΙΣΤΕ χρειάζεται να προσφέρουν τα εργαστηριακά μαθήματα με φυσική παρουσία να τους επιτραπεί να το κάνουν ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες.