Εσωκλείω χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/φοιτήτριες των Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας, οι οποίοι/ες θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουν μαθήματα/εργαστήρια στα οποία απαιτείται η φυσική τους παρουσία, ότι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό.

Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για τη Διεξαγωγή Εργαστηριακών Μαθημάτων με Φυσική Παρουσία