* υποχρεωτικό

Ο ΠΑΣΙΣΤΕ είναι μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΠΑΣΙΣΤΕ είναι:

  • Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

    Οδός Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου 4,
    2000 Λευκωσία, Κύπρος

  • +357 22643000

  • +357 22669459

  • info@pasiste.org.cy