Ο ΠΑΣΙΣΤΕ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τα μέλη του συνδέσμου. Η θητεία του συμβουλίου είναι διετής.

Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

Δρ Μάριος Αμερικάνος

Πρόεδρος

Λάκης Παπαθωμάς

Αντιπρόεδρος

Γιώργος Κρητικός

Γραμματέας

Μιχάλης Αρέστη

Ταμίας

Σάββας Αδαμίδης

Μέλος