Ο ΠΑΣΙΣΤΕ διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τα μέλη του συνδέσμου. Η θητεία του συμβουλίου είναι διετής.

Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο είναι:

Δρ Μάριος Αμερικάνος

Πρόεδρος

Άντης Λόππας

Αντιπρόεδρος

Μιχάλης Αρέστη

Γραμματέας

Γιώργος Κρητικός

Ταμίας

Λάκης Παπαθωμάς

Μέλος