Τα κολέγια μέλη του ΠΑΣΙΣΤΕ είναι εγγεγραμμένα στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και επιθεωρούνται από λειτουργούς του Υπουργείου. Ένα κολέγιο εγγράφεται στο σχετικό μητρώο όταν πληροί διάφορα κριτήρια (κτηριακές εγκαταστάσεις, διοικητική λειτουργεία, αριθμός και προσόντα προσωπικού, προγράμματα σπουδών κ.α.).

Τα κολέγια μέλη του ΠΑΣΙΣΤΕ προσφέρουν μονοετή, διετή, τριετή προγράμματα σπουδών επαγγελματικού χαρακτήρα, σε τομείς όπως Μαγειρική, Αισθητική και Γραμματειακές Σπουδές όπως επίσης και προγράμματα σπουδών πτυχιακού και μεταπτυχιακού (μάστερ) επιπέδου (συμβατικά και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση) ακαδημαϊκού χαρακτήρα, σε τομείς όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορική και Διοίκηση Ξενοδοχείου / Τουρισμού. Τα προγράμματα αυτά είναι αξιολογημένα-πιστοποιημένα και συνάδουν με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά τη διάρκεια και τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η αξιολόγηση-πιστοποίηση των προγραμμάτων διεξαγόταν μέχρι το Σεπτέμβρη του 2015 από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης και έκτοτε διεξάγεται από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Για την αξιολόγηση-πιστοποίηση ενός προγράμματος σπουδών λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων οι στόχοι, η δομή και η διδακτέα ύλη ενός προγράμματος σπουδών, τα προσόντα και η εμπειρία των καθηγητών (διδασκαλία και έρευνα), οι κτηριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, η βιβλιοθήκη και η διοικητική δομή ενός κολεγίου. Επιπλέον, τα κολέγια-μέλη μας προσφέρουν προγράμματα σπουδών δικαιόχρησης (franchise και validation) πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Οι τίτλοι σπουδών των αξιολογημένων-πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών (συμβατικά και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και των προγραμμάτων δικαιόχρησης αναγνωρίζονται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (που είναι το αρμόδιο σώμα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών) αναλόγως του επιπέδου του προγράμματος ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Επιπέδου Μάστερ, Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου, Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης, Δίπλωμα Διετούς Μεταλυκειακής Φοίτησης και Πιστοποιητικό Μονοετούς Μεταλυκειακής Φοίτησης.