Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ) ιδρύθηκε στις 29/3/1988 από 8 ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γνωστές ως κολέγια, εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι βασικοί στόχοι του ΠΑΣΙΣΤΕ για θέματα που αφορούν την ανώτερη εκπαίδευση ή / και θέματα που επηρεάζουν άμεσα η έμμεσα τα κολέγια-μέλη του συνδέσμου είναι:

 • Η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και άλλους φορείς της Κύπρου ή του εξωτερικού.

 • Η ανάπτυξη, προαγωγή και βελτίωση της ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο και η συνεχής αναβάθμιση και εύρυθμη λειτουργία των κολεγίων-μελών του συνδέσμου.

 • Η προώθηση της αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που επιτελούν τα κολέγια-μέλη του συνδέσμου και των πλεονεκτημάτων της φοίτησης στα κολέγια.

 • Η κατάδειξη της πολυεπίπεδης σημασίας της κολεγιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά αλλά και την κατάδειξη των πολλών πολιτικών οφελών.

 • Η υπογράμμιση της διεθνούς παρουσίας και δράσης της κολεγιακής εκπαίδευσης, καθώς και της συμβολής της στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς εκπαιδευτικού κέντρου.

Η επίτευξη των στόχων του ΠΑΣΙΣΤΕ επιτυγχάνεται μέσα από τις πολυάριθμες δραστηριότητές του που είναι:

 • Η συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν νόμους και κανονισμούς, καθώς και η διατύπωση απόψεων και υποβολή εισηγήσεων επί νεών και υφιστάμενων νόμων και κανονισμών.

 • Η αλληλογραφία με φορείς και η έκδοση ανακοινώσεων και δελτίων τύπου.

 • Η εκπροσώπηση των μελών του συνδέσμου σε συναντήσεις / συνεδρίες / παρουσιάσεις / συνέδρια με φορείς της Κύπρου ή του εξωτερικού.

 • Η παρουσία / δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, διαδικτυακές παρουσίες και αρθρογραφία / συνεντεύξεις).

 • Η οργάνωση, συντονισμός και συλλογική δράση των κολεγίων-μελών του συνδέσμου για προάσπιση, προώθηση και καλύτερη εξασφάλιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων τους.

 • Η συλλογή και παροχή πληροφοριών προς τα μέλη του συνδέσμου.