Οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει κάποιος να σπουδάσει σε ένα κολέγιο μέλος του ΠΑΣΙΣΤΕ είναι πάρα πολλοί πέραν του γεγονότος ότι οι τίτλοι σπουδών των αξιολογημένων-πιστοποιημένων προγραμμάτων των κολεγίων χαίρουν, από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών, ισότιμης αναγνώρισης με τους τίτλους των Κυπριακών πανεπιστημίων. Σε ένα κολέγιο ο φοιτητής έχει την ευχέρεια να σπουδάσει σε ακαδημαϊκού χαρακτήρα προγράμματα σπουδών αλλά και σε επαγγελματικού χαρακτήρα προγράμματα. Τα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών, που προσφέρονται κυρίως από τα κολέγια, χαρακτηρίζονται ως σύγχρονα προγράμματα σπουδών που είναι προσαρμοσμένα προς τις ραγδαίες αλλαγές στην απασχόληση, την οικονομία και τα επαγγέλματα.

Σπουδάζοντας σε ένα επαγγελματικό πρόγραμμα σπουδών οι τελειόφοιτοι σχολών μέσης εκπαίδευσης μπορούν σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα (1, 2 ή 3 χρόνια) να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες έτσι ώστε να καταστούν πανέτοιμοι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Τα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στους φοιτητές τους ώστε αποφοιτώντας από ένα κολέγιο να είναι πανέτοιμοι για να αρχίσουν εργασία. Τα προγράμματα αυτά εξυπηρετούν επίσης τις ανάγκες των εργαζομένων οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρόσθετη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις επικαιροποιημένες ανάγκες των επαγγελμάτων τους. Επαγγελματικά προγράμματα σπουδών προσφέρονται και στην Ελληνική γλώσσα.

Τα κολέγια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση ώστε ο κάθε φοιτητής να αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Στα κολέγια οι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να διδαχτούν σε σύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις από προσοντούχους καθηγητές με πολύχρονη διδακτική πείρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο και διδακτορικό τίτλο σπουδών. Το ακαδημαϊκό προσωπικό των κολεγίων ακολουθεί σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους που διευρύνουν την επικοινωνία με τους φοιτητές δημιουργώντας σχέσεις οικειότητας και ειλικρινούς συνεργασίας.

Οι φοιτητές σε ένα κολέγιο έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια φοιτητική ζωή γεμάτη δραστηριότητες, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγία και αθλητικές δραστηριότητες. Τα κολέγια στα οποία έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτερη Εκπαίδευση δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές τους να φοιτήσουν στο εξωτερικό (χωρίς επιπλέον δίδακτρα μέσω του προγράμματος Erasmus+) σε ένα από τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή / και να καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό λαμβάνοντας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, τα κολέγια προσφέρουν άρτια οργανωμένες υπηρεσίες, που στόχο έχουν τη γρήγορη και σωστή εξυπηρέτηση αλλά και τη στήριξη, καθοδήγηση και ενδυνάμωση των φοιτητών τους.

Τέλος, τα κολέγια μέλη του ΠΑΣΙΣΤΕ προσφέρουν όλα τα πιο πάνω με το σοβαρό πλεονέκτημα ότι τα δίδακτρα τους είναι πιο προσιτά σε σύγκριση με αυτά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Παράλληλα οι δικαιούχοι φοιτητές των κολεγίων λαμβάνουν ετήσια φοιτητική χορηγία και φοιτητικά επιδόματα. Πέραν των πιο πάνω τα κολέγια, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς, προσφέρουν πληθώρα υποτροφιών και προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας στους φοιτητές τους.