Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την αναγνώριση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρικής Εκπαίδευσης (World Federation for Medical Education – WFME).

Συγχαρητήρια για αναγνώριση του ΔΙΠΑΕ από το WFME